ჩვენ გთავაზობთ გონივრულად სწრაფად ეფექტურად ვალის დაბრუნებას

We offer smart fast effective debt recovery

  • Debt and claim rights purchase in cession
  • Debt recovery collection services
  • Debt and payment obligations monitoring